Nakliyat Emtea Sigortası

4442624

Emteanın bir yerden bir yere denizyolu, havayolu, karayolu ve demiryolu vasıtaları ile taşınması sırasında fiziken zarar görmesini teminat altına alıyoruz.

Emtea sigortası ile:

- Taşınan yük teminat altına alınır.
- Sigortalı, malın sahibidir.
- Emtea sigortaları sefer esasına dayanmaktadır.
- Emtea sigortaları süreli poliçeler değildir.

- Orijinal I.C.C.”A” /I.C.C.”Air” klozunda yazılı şartlar ile taşınan yükü, aşağıda belirtilen bazı istisnalar dışında teminat altına alır:
- Sigortalının Kasti Hareketleri Sonucu Oluşan Hasarlar,
- Malın Kendi Bünyesinde Meydana Gelen Hasarlar (Ayb- i Zati),
- Yakın Sebebi Gecikme Olan Hasarlar (Temin edilmiş bir rizikonun meydana gelmiş olmasından  kaynaklansa bile),
- Aşınma ve yıpranma,
- Ambalaj yetersizliği veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluğun ya da istifleme hatalarının neden olduğu hasarlar ,
- Kullanan herhangi bir aracın yüke ve sefere elverişsizliği ,
- Harp ve Grev Rizikoları (ek teminat olarak alınabilir)

- Bir kaza (çarpma, çarpışma, devrilme) sonucu  taşınan yüke gelebilecek zararları teminat altına alır. Kaza sonucu olmayan kısmi hasarlar ile hırsızlık rizikoları teminat haricidir.
- Institute Cargo Clauses C.-Kamyon Klozu Hükümleri, Demiryolu Klozu Hükümleri ile belirtilen özel şartlar uygulanmaktadır.

- Taşımayı yapan aracın ve malın gerçek ya da hükmi olarak tam zayi olmasını kapsar.


Emtea Nakliyat Poliçesi Genel Şartları için tıklayınız.