0850 808 26 24

Ölüm Teminatı: Poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefatına sebebiyet verdiği takdirde, sigorta bedeli poliçede gösterilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.

Sürekli Sakatlık Teminatı: Poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi surette maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kati surette tespitini müteakip, daimi maluliyet sigorta bedeli genel şartlarda yazılı münderiç nispetler dahilinde kendisine ödenir.

 

EK TEMİNATLAR

Tedavi Masrafları Teminatı:

EVCİL HAYVANLARIN VERECEĞİ ZARARLAR KLOZU

Sigortalının konutta bulunan sigortalıya ait evcil hayvanlar için, Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartlarının uygulanabilir hükümleri saklı kalmak kaydı ile evcil kedi ve köpeklerin riziko adresinde 3.şahıslara verecekleri yaralayıcı zararlar sonucu oluşacak hukuki sorumluluklar hadise başına ve yıllık toplam poliçede yazan bedel ile sınırlıdır.

Teminat Limiti: Olay başı ve yıllık toplam azami bedel 250TL

 

GASP, KAPKAÇ TEMİNATI KLOZU

İstisnaları:

 

HUKUKSAL KORUMA SİGORTASI KLOZU


DİĞER ÜRÜNLERİMİZ

Magdeburger Sigorta, sigortacılık ve finans sektöründe deneyimli ve yetkin kadrosu ile komple sigorta hizmetleri sunuyor.

Tüm Ürünler
Acente Bul
Magdeburger Sigorta